IT Caspersky

รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รับวางระบบ Server Network

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือน รายปี IT Outsource

ไอทีแคสเปอร์สกาย เป็นบริษัทรับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Support โดยหน้าที่หลักของเรา คือการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าไม่ว่าจะ เป็นระบบ Server, ระบบ Network และเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานได้อย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเช่น จากการขาดการซ่อมแซม หรือไวรัส มัลแวร์ต่างๆ โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการตรวจเชค ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ หมดปัญหาเรื่องการดูแลค่าใช้จ่าย ท่านสามารถเลือกบริการแบบ รายเดือน และ รายปี โดยราคา จะขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่อง งานที่ได้รับมอบหมายอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ( IT Support Outsource Service) ช่วยลดปัญหาด้านการจ้างงานทางด้านไอที โดยทาง IT Caspersky ได้คัดสรรบุคลากร IT Support ที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ เสมือนเราเป็นทีมงานในองค์กร รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างสมบูรณ์

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Support IT Outsource Services

  • รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ราคาประหยัด รายเดือน หรือรายปี
  • บริการดูแล แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งเครื่อง Server, Computer, Printer และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เป็นต้น
  • บริการดูแล แก้ไขปัญหาระบบ Internet, Network, Firewall โดยทีมงาน IT Support มืออาชีพ
  • บริการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • บริการติดตั้ง และอัพเดท ซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น Windows, MS Office, Antivirus เป็นต้น
  • บริการออกแบบ ปรับปรุง และรับวางระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คภายในองค์กรหรือเชื่อมต่อระหว่างองค์กร
  • บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์
  • บริการแก้ไขปัญหาผ่านทางระบบ Remote Access
  • จัดเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลประจำแต่ละลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ
  • บริการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware & Software) ที่มีคุณภาพ ในราคาถูก