วันนี้แอดมินนำแป้นพิมพ์ลัดจาก Google Chrome มาฝากครับ

เรามาดูคีย์ลัด Google Chrome กันเลยว่ามีอะไรบ้าง

การทำงานแป้นพิมพ์ลัด
เปิดตัวเลือกเพื่อพิมพ์หน้าปัจจุบันCtrl + p
เปิดตัวเลือกเพื่อบันทึกหน้าปัจจุบันCtrl + s
โหลดหน้าปัจจุบันอีกครั้งF5 หรือ Ctrl + r
โหลดหน้าปัจจุบันอีกครั้ง โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาที่แคชไว้Shift + F5 หรือ Ctrl + Shift + r
หยุดการโหลดหน้าEsc
เรียกดูรายการที่คลิกได้ไปข้างหน้าTab
เรียกดูรายการที่คลิกได้ย้อนกลับShift + Tab
เปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณใน ChromeCtrl + o + เลือกไฟล์
แสดงซอร์สโค้ด HTML ที่แก้ไขไม่ได้ของหน้าปัจจุบันCtrl + u
บันทึกหน้าเว็บที่กำลังดูอยู่เป็นบุ๊กมาร์กCtrl + d
บันทึกแท็บทั้งหมดที่เปิดอยู่เป็นบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์ใหม่Ctrl + Shift + d
เปิดหรือปิดโหมดเต็มหน้าจอF11
ขยายรายละเอียดทั้งหมดบนหน้าCtrl และ +
ย่อรายละเอียดทั้งหมดบนหน้าCtrl และ –
เปลี่ยนรายละเอียดทั้งหมดบนหน้ากลับไปเป็นขนาดเริ่มต้นCtrl + 0
เลื่อนหน้าเว็บลงทีละ 1 หน้าSpace หรือ PgDn
เลื่อนหน้าเว็บขึ้นทีละ 1 หน้าShift + Space หรือ PgUp
ไปที่ด้านบนสุดของหน้าเว็บHome
ไปที่ด้านล่างสุดของหน้าเว็บEnd
เลื่อนบนหน้าตามแนวนอนShift + เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่หน้าคำก่อนหน้าในช่องข้อความCtrl + ลูกศรซ้าย
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่่หลังคำถัดไปในช่องข้อความCtrl + ลูกศรขวา
ลบคำก่อนหน้าในช่องข้อความCtrl + Backspace
เปิดหน้าแรกในแท็บปัจจุบันAlt + Home

ที่มา : link

รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ วางระบบแชร์ไฟล์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์รายเดือน