ขั้นตอนการ Compact File Outlook เพื่อทำให้ Data File ของ Outlook มีขนาดเล็กลง

เรามาดูวิธีการ Compact File outlook กันเลย รูปตัวอย่างเป็นเมนูภาษาไทยนะครับ

1.เข้าไปที่ Microsoft Outlook แล้วเลือกที่ เมนู ไฟล์ (File) แล้วเลือกที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

2.มาที่แถบไฟล์ข้อมูล (Data File) จากนั้นเลือกอีเมลที่เราใช้งานแล้วเลือกการตั้งค่า

3.เลือกกระชับข้อมูลเดี่ยวนี้ (Compact Now)

4.รอจนกว่าจะเสร็จนานไม่นานขึ้นอยู่กับเครื่องและขนาด Data File ของท่าน

รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ วางระบบไฟล์แชร์