การตั้งค่า Gmail ใน Microsoft Outlook

หลายๆท่านที่ใช้ Gmail แล้วต้องเปิดหน้าเว็บเพื่อเช็ค Email ตลอดถ้าเกิดปัญหาในช่วงนั้น Internet ท่านหลุดก็จะไม่สามารถใช้ Gmail ได้ แอดมินแนะนำให้ตั้งค่า Gmail ใน Microsoft Outlook สามารถค้นหาดู Email ได้ตลอดไม่ว่าจะมีอินเตอร์เน็ตหรือไม่

วิธีการตั้งค่า Gmail ใน Microsoft Outlook

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook ก่อนเลยในตัวอย่างของแอดมินเวอร์ชั่น 2016 เวอร์ชั่นเก่าๆก็ตั้งค่าเหมือนกันนะครับสามารถใช้ได้ เลือก Next ครับ

2016-04-24_16-01-28

2.เลือก Yes > แล้วกด Next2016-04-24_16-01-33

3.เลือก Manual setup or additional server types จากนั้นกด Next
2016-04-24_16-01-40

4.เลือก POP or IMAP แล้วกด Next
2016-04-24_16-01-45

5.จากนั้นกรอกข้อมูล Email ของท่านส่วน ขาเข้าขาออก Gmail ตามด้านล่าง แล้วเลือก More Setting

Incoming mail server : pop.gmail.com

Outgoing mail server : smtp.gmail.com

ตั้งค่า Gmail ใน Microsoft Outlook6.จากนั้นเลือก Tab > Outgoing Server แล้วติกตามรูป
2016-04-24_16-06-42

7.จากนั้นเลือก Tab > Advanced และตั้งค่าตามรูป

POP3 : 995 เลือก This Server requires an encrypted connection (SSL)

SMTP : 465 และเลือก SSL ด้วย
2016-04-24_16-06-47

8.จากนั้นลองทดสอบการตั้งค่าว่าถูกต้องไหมโดยกด Test Account Setting พอ Test ผ่านให้กด Next

2016-04-24_16-06-14

9.จากนั้นกด Close

2016-04-24_16-07-04

10.กด Finish
2016-04-24_16-07-17

แอดมินหวังว่าบทความการ ตั้งค่า Gmail ใน Microsoft Outlook นี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับ