วิธีการเปิด Remote Desktop สามารถใช้ได้บน Windows 10 , 8.1 , 7 , XP และ Windows Server 2003 , 2008 R2 , 2012 R2

Remote Desktop จะทำให้เราเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไปต้องเดินไปหน้าเครื่องนั้นได้ ซึ่งนิยมใช้กับ Windows Server , เครื่อง Client ที่ตั้งเป็นไฟล์แชร์ ถ้าอยู่ใน Network วงเดียวกันสามารถใช้ Remote ได้เลยโดยทำการเปิดตามขั้นตอนข้างล่าง

ขั้นตอนการเปิด Remote Desktop ในตัวอย่างจะเป็น Windows 10 แต่ทุกๆ Version จะมีวิธีเปิดเหมือนกันหมดครับ

  1. คลิกขวาที่ This PC หรือ Computer จากนั้นเลือก Properties

Remote Desktop

2. เลือก Remote Setting คลิกซ้าย 1 ที่

2

3. จากนั้นเลือก Allow remote connections to this computer แล้วเลือก Select Users.. เพื่อที่จะเพิ่ม User ที่จะ Remote เข้ามาเราควรมี User ที่จะ Remote เข้ามาก่อนวิธีสร้าง User บน Windows 10 Link
3

4. จากนั้นเลือก User ที่เราสร้างขึ้นมาหรือ User ที่มีอยู่ที่เครื่องอยู่แล้วก็ได้ แต่ User ที่เราสร้างติดกับเครื่องแต่แรกจะสามารถ Remote ได้อยู่แล้วสังเกตที่ทำสีส้มไว้จะเป็นชื่อ User ที่สามารถ Remote เข้าเครื่องนี้ได้อยู่แล้วครับ

4

5.จากนี้เราจะใช้โปรแกรมของ Microsoft เป็นตัว Remote ไปที่เครื่องที่เปิด Remote ไว้ครับโดยใส่ชื่อหรือไอพีเครื่องก็ได้ครับ

*วิธีหาโปรแกรม Remote ตัวย่อจะคือ mstc ครับ พิมพ์ที่ Run หรือ Search ก็ได้ครับ*
5 6

หวังว่าบทความขั้นตอนการเปิด Remote Desktop นี้จะมีประโยชน์กับท่านนะครับ

ขอบคุณครับ