งานย้ายระบบบัญชีเครื่องแม่จาก Server ตัวเก่าไปที่ Server เครื่องใหม่

ย้ายระบบโปรแกรมบัญชีไปที่ Server Dell T30

Config Raid 1 สำหรับ Dell T30