งานติดตั้งสายแลน พร้อมมาร์คหัวท้ายและตรวจเช็คสายสัญญาณ

รับเดินสายแลน ประกันงานติดตั้ง 1 ปี