รับตรวจเช็คสายแลน แก้ไขปัญหาสายแลนใช้งานไม่ได้

รับตรวจเช็คสายแลน ตรวจเช็คสัญญาณสายว่าได้มาตรฐาน Cat5e Cat6 ด้วยเครื่องมือตรวจสอบสายสัญญาณที่มีคุณภาพ

ตรวจเช็คสายแลน เช็คจุดหัวท้ายสายแลน ราคาเบื้องต้น

ตรวจเช็คสายแลนของเรามี Report ให้ลูกค้าเกี่ยวกับสายแลน (ความยาวสาย สายขาด การเข้าหัวของสาย) เป็นปัจจัยที่ทำให้การใช้งานระบบแลน ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง

รายการ ราคา รายละเอียด
10 จุด 2,500 บาท ตรวจสอบคุณภาพสายพร้อมบอกจุดหัวท้าย
20 จุด 4000 บาท ตรวจสอบคุณภาพสายพร้อมบอกจุดหัวท้าย
30 จุด 5,000 บาท ตรวจสอบคุณภาพสายพร้อมบอกจุดหัวท้าย