รับวางระบบ Network วางระบบเครือข่าย แก้ไขระบบ Network

รับออกแบบระบบ Network (VPN,WIFI,Firewall) แก้ไขปัญหาระบบ Network ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง

รับวางระบบ Network ( LAN , WIFI , VPN , Firewall) พร้อมมีบริการดูแลหลังการติดตั้ง รับแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Network

  • รับออกแบบติดตั้งวางระบบเครือข่ายแลน LAN, WAN, Network ตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด LAN, WAN, Network แบบเดินสาย และแลนไร้สาย WIFI
  • รับออกแบบติดตั้งวางระบบเครือข่ายแลน LAN, WAN แบบเต็มรูปแบบทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • รับดูแลระบบเครือข่ายแลน LAN, WAN, Network ดูแล แก้ไข บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายของท่านเป็นสัญญารายเดือน รายปี
  • จัดหาอุปกรณ์ Access Point, Wireless Router, Switch, Manage Switch, Router, Firewall Wifi, Print Server ตั้งแต่สำนักงานขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ
  • รับวางระบบ VLAN เพื่อไม่ให้ Traffic เกิดการ Broadcast มากเกินไปในวงแลนและง่ายต่อการแก้ไขปรับปรุงระบบ
  • วางระบบ internet load balance เพื่อเพิ่มความเสถียรของ Network รองรับระบบ VPN,DHCP อื่นๆอีก จากทีมงานมืออาชีพ
  • วางระบบ Network มาพร้อม Feature หลายอย่างสามารถรองรับ VPN,Hotspot Server,DHCP,Radius,DDNS อื่นๆอีก

รับออกแบบระบบ network แบ่ง vlan เพื่อให้องค์กรลูกค้าใช้งานระบบ network ได้ดีและรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด