งานติดตั้ง QNAP TS-451 D2

เตรียมอุปกรณ์ QNAP TS-451 D2 , Harddisk NAS WD 2TB 4 ลูกทำ RAID 5