ทำไมต้องเช่าเครื่องปริ้นเตอร์กับเรา?

เรามีเครื่องปริ้นเตอร์คุณภาพดีที่สุด ที่ตรงกับความต้องการของคุณและรวมถึงการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหาของเครื่องปริ้นเตอร์ที่เราจัดหาให้เพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ ฟรีค่าบริการ ฟรีค่าเติมหมึก ทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ประสบปัญหาใดๆ เรามีบริการเข้าถึงสถานที่ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาไม่จำเป็นต้องนำเครื่องปริ้นเตอร์มาที่ออฟฟิศของเรา หากเครื่องไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีเราจะให้การเปลี่ยนทดแทนชั่วคราวเพื่อให้การดำเนินงานประจำวันของคุณไม่ถูกขัดจังหวะ

สัญญาขั้นต่ำ 1 ปี
ฟรีค่าบริการ / ฟรีเติมหมึก / ฟรีอุปรกร์สิ้นเปลือง ที่ใช้ในการถ่ายเอกสาร ยกเว้น การะดาษถ่ายเอกสาร
บริการอะไหล่ฟรี ยกเว้น เสียหายจากผู้เช่าหรือบริวารของผู้เช่า ทำชำรุดหรือทำเสียหาย และที่ไม่ใช่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบอะไหล่นั้นๆ