รับวางระบบ Server ออกแบบติดตั้ง Server

IT Caspersky ให้บริการออกแบบและรับวางระบบ Server สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อรองรับระบบงานของคุณจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รับวางระบบ Server หัวข้อต่างๆที่เราให้บริการกับลูกค้า

รับวางระบบ Active Directory (AD) และ Domain Controller (DC)
รับวางระบบ FTP (file transfer protocol)
รับวางระบบ Files Server
รับวางระบบ Mail Server ( MS Exchange ,Kerio )
รับวางระบบ Firewall and Proxy Server
รับวางระบบ Database Server (MS SQL Server)
รับวางระบบ Anti-Virus Server
รับวางระบบ Virtualization Hyper-V
รับวางระบบ Print Server
รับวางระบบ DHCP Server
รับวางระบบ DNS Server
รับวางระบบ ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบ อื่นๆ ตามความต้องความต้องการของลูกค้า