รับวางระบบ Server ออกแบบติดตั้ง Server

IT Caspersky ให้บริการออกแบบและรับวางระบบ Server สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อรองรับระบบงานของคุณจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รับวางระบบ Server หัวข้อต่างๆที่เราให้บริการกับลูกค้า

 • รับวางระบบ FTP  (file transfer protocol)
 • รับวางระบบ Files Server
 • รับวางระบบ Mail Server ( MS Exchange ,Kerio )
 • รับวางระบบ Firewall and Proxy Server
 • รับวางระบบ Database Server (MS SQL Server)
 • รับวางระบบ Anti-Virus Server
 • รับวางระบบ Virtualization Hyper-V
 • รับวางระบบ Print Server
 • รับวางระบบ DHCP Server
 • รับวางระบบ DNS Server
 • รับวางระบบ ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบ อื่นๆ ตามความต้องความต้องการของลูกค้า

รับวางระบบ Server