รับติดตั้ง File Server พร้อมรับดูแลระบบ File Server รับติดตั้งวางระบบแก้ไขปัญหา Permission เข้าใช้งาน File Server

รับติดตั้ง File Server พร้อมรับประกันงาน 180 วัน มีคู่มือใช้งานให้ลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้งานได้

File Server กับทีมบริการติดตั้งที่ดีที่สุด!!
___________________________

สำหรับลูกค้าหรือบริษัทที่ต้องการติดตั้งระบบ AD server, file server (file sharing) ในบริษัทใหม่ บนระบบ Windows Server เพื่อต้องการจัดข้อมูล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กร

สิ่งลูกค้าจะได้รับ
✅การจัดระบบการเข้าถึงไฟล์แชร์ แบ่งสิทธิ์แยกเป็น User Account หรือ เป็น Group User แยกเป็นสิทธิ์แก้ไขได้ สิทธิ์อ่านได้เท่านั้น หรือ เข้าไม่ได้
✅
 Configure and Populate the Operator Group – สร้าง User สำหรับใช้งาน และสำหรับจัดการสิทธิ์
✅ Create Folder แบ่งเป็น Group ตามแผนก หรือตามที่ต้องการ
✅ Manage Permission – กำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานหรือแผนกต่างๆ ตามที่ต้องการของบริษัท
✅ จัดการคัดกรองไฟล์ที่อนุญาติวางลงใน Folder Share ว่าให้สามารถที่จะวางไฟล์ประเภทไหนได้บ้าง

โดยหลังการติดตั้งส่งมอบงาน ทางเรายินดีการันตี หรือ รับประกันงานหลังส่งมอบ 180 วัน ซึ่งหากติดปัญหา, เหตุขัดข้องในระบบที่ทางเราติดตั้ง ยินดีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจะไม่เรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าเพิ่มแต่อย่างใด และหากเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Call : 092 464 9291
Email : sales@it-caspersky.co.th