รับติดตั้ง File Server พร้อมรับดูแลระบบ File Server รับติดตั้งวางระบบแก้ไขปัญหา Permission เข้าใช้งาน File Server

IT Caspersky คิดค่าบริการวางระบบ File Server จะเริ่มต้นที่ 2,500 บาท ในการ Config ไฟล์เซิพเวอร์ ถ้าเป็นงานแก้ไข Config File Server ระบบแบคอัพไฟล์เซิพเวอร์ ค่าบริการอาจแตกต่างกันไป

      หากลูกค้าสนใจบริการ File Server ของเราสามารถสอบถามก่อนเพื่อเราจะได้ให้คำแนะนำและออกแบบเพื่อให้เข้ากับองค์กรของท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายรอบ

Config File server Plan ราคาติดตั้ง หมายเหตุ
Set Windows server 3,500 บาท ฟรี กำหนดสิทธิ์ เชื่อมต่อ 10 USER
Set Nas 3,500 บาท ฟรี กำหนดสิทธิ์ เชื่อมต่อ 10 USER
เชื่อมต่อ user 1 user / 200 บาท กรณี เกิน 10 user ที่แถมให้
back up 1 ครั้ง / 1,000 บาท ลูกค้าเตรียม HDD เอง

รับวางระบบไฟล์เซิพเวอร์ด้วย QNAP,Windows Server,Zyxel NAS,Buffalo Nas พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานผ่าน Local user,Domain user หรือจะใช้ควบคู่กันไปก็ได้