File Server

รับติดตั้ง File Server พร้อมรับดูแลระบบ File Server รับติดตั้งวางระบบแก้ไขปัญหา Permission เข้าใช้งาน File Server

รับติดตั้ง File Server พร้อมรับประกันงาน มีคู่มือใช้งานให้ลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้งานได้

จัดการระบบการเข้าถึงไฟล์แชร์ แบ่งสิทธิ์แยกเป็นผู้ใช้หรือแบบกลุ่ม แยกเป็นสิทธิ์แก้ไขได้ สิทธิ์อ่านได้เท่านั้น หรือ เข้าไม่ได้

– สร้าง User สำหรับใช้งาน และสำหรับจัดการสิทธิ์
– สร้างโฟลเดอร์แบ่งเป็นกลุ่มตามแผนก หรือตามที่ต้องการ
– กำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานหรือแผนกต่างๆ ตามที่ต้องการของบริษัท
– เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใช้งานโฟลเดอร์ที่กำหนดตามที่บริษัทต้องการ
– รับประกันงานติดตั้ง 6 เดือน
Config File server Plan ราคาติดตั้ง หมายเหตุ
Set Windows server 3,500 บาท ฟรี กำหนดสิทธิ์ เชื่อมต่อ 10 USER
Set Nas 3,500 บาท ฟรี กำหนดสิทธิ์ เชื่อมต่อ 10 USER
เชื่อมต่อ user 1 user / 200 บาท กรณี เกิน 10 user ที่แถมให้
back up 1 ครั้ง / 1,000 บาท ลูกค้าเตรียม HDD เอง

รับวางระบบไฟล์เซิพเวอร์ด้วย QNAP,Windows Server,Zyxel NAS,Buffalo Nas พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานผ่าน Local user,Domain user หรือจะใช้ควบคู่กันไปก็ได้