IP Address

2016-04-24T15:19:38+07:00

วิธีการดู IP Address เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ถ้าพูดถึง IP Address ก็เปรียบเสมือนบ้านเลขที่ของเรานั่นเองในระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ Lan ในออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นสายแลนหรือไวฟ ก็จะได้รับ IP Addreess ประจำเครื่องของตัวเอง