[grve_single_image image_type=”image” animation_delay=”200″ image=”866″ retina_image=”866″]

Western Digital หรือ WD หนึ่งในผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ระดับแนวหน้าของโลกเปิดตัว WD Re+ ฮาร์ดดิสก์สำหรับศูนย์ ข้อมูล หรือ Data Center ยุคใหม่ที่มีการใช้พลังงานต่ำมาก แม้จะมีความจุข้อมูลขนาดใหญ่มากถึง 6 เทราไบต์ เป็นการต่อ ยอดจากฮาร์ดดิสก์ที่ได้รับความนิยมใช้งานในศูนย์ข้อมูลอย่าง WD Re และ WD Se เพื่อช่วยขยายศักยภาพให้กับองค์กรธุรกิจ ที่ต้องรับมือกับความต้องการปรับเปลี่ยนการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายมากมายและหนาแน่นได้เป็นอย่างดี ช่วยลด ค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด WD Re+ สามารถมอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อความจุข้อมูลที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ศูนย์ข้อมูลยุคใหม่มีต้นทุน การเป็นเจ้าของ หรือ Total Cost of Ownership (TCO) ต่ำ โดยเฉพาะในส่วนของการใช้พลังงาน ที่เป็นปัจจัยหลักในการ พิจารณาในปัจจุบัน เมื่อวันนี้ มีการขยายโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นทุกขณะ โดย WD Re+ จะมีการใช้ พลังงานเพียง 6 วัตต์ สำหรับความจุข้อมูลขนาด 6 เทราไบต์ (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 1 วัตต์ ต่อความจุข้อมูล 1 เทราไบต์ เท่านั ้น) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการใช้พลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้มากถึงหลายล้านบาทต่อปี เลยทีเดียว

ข้อมูลจาก : SYNEX