วิธี Forget หรือ Delete Wireless Network Profile

วันนี้จะมาสอนวิธีการ Forget หรือ Delete wifi กรณี เปลี่ยนPassword Wifi ใหม่แล้ว Notebook ยังจดจำ Password เก่า ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้

  1. กดปุ่ม Windows แล้วคลิกที่ Settings
  2. ที่หน้า Settings ให้คลิกที่ Network & Internet
  3. ที่หน้า Network & Internet ให้เลือกที่หัวข้อ Wifi
  4. เข้ามาที่หัวข้อ Wifi ให้กดคลิกที่ Manage known Networks หรือ Manage wifi Settings
  5. ที่หน้า Manage Known networks ให้เลือก Wifi ตัวที่เราต้องการ Forget หรือ Delete
  6. คลิก Wifi ตัวที่เราต้องการลบ แล้ว กด Forget

เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย สำหรับการ Fotget หรือ Delete Wifi