ขั้นตอนการเช็ค Version Internet Explorer

Internet Explorer เป็นโปรแกรมที่ใช้เปิดหน้าเว็บ จะถูกติดตั้งมาพร้อม Windows อยู่แล้วเพื่อทำให้เราสามารถใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆได้ เรามาดูวิธีเช็คเวอร์ชั่นของ Internet Explorer Version กัน

ขั้นตอนการหา Version Internet Explorer

  1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer จากนั้นไปที่ Help > About Internet Explorer

1

2. จากนั้นเราจะเห็น Version ของ Internet Explorer ในบรรทัด Version แค่นี้ก็ได้ Version ของ Internet Explorer แล้ว

2