การตั้งค่าและวิธีการตั้งเวลา Shutdown คอมพิวเตอร์

วันนี้เราจะมาสอนวิธีตั้งเวลา Shutdown Computer โดยใช้ Command Line (cmd) และการตั้งเวลาผ่าน Shotcut

แบบผ่าน Command line (cmd) ทำดังนี้ครับ

 1. เปิด Command line โดยกดปุ่ม Windows+R จากนั้นพิมพ์ CMD แล้วกด Enter
 1. จากนั้นพิมพ์ Shutdown –s –t 7200” แล้วกด Enter
 • -s = คำสั่ง Shutdown
 • -t = คำสั่งตั้งเวลาที่ต้องการ Shutdown โดยมีหน่วยเป็นวินาที
 • 7200 = อีกกี่วินาทีที่เราจะ Shutdown เครื่อง เท่านี้ก็ตั้งเวลาสำเร็จแล้ว
 1. ส่วนหากต้องการยกเลิกการตั้งเวลา ให้เราพิมพ์คำสั่ง Shutdown –a แล้ว Enter

แบบสร้าง Shortcut ไว้สำหรับ Shutdown

 1. คลิกขวาสร้าง Shortcut ไว้ที่หน้า Desktop

 

 

 

 

 

 1. จากนั้นพิมพ์ Shutdown.exe s t 7200 แล้วคลิกที่ Next และกำหนดชื่อตามที่ต้องการ
 1. เมื่อเรียกใช้งาน Shortcut ที่สร้างไว้จะมีแจ้งเตือนshutdownในระยะเวลาที่กำหนด
 1. แล้วถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกขวา Desktop สร้าง Shortcut จากนั้นพิมพ์คำสั่ง Shutdown.exe aแล้วคลิก Next กำหนดชื่อตามที่ต้องการ
 1. จากนั้นเรียกใช้งาน Shortcut ก็จะยกเลิก Shutdown