ขั้นตอนการเพิ่ม Harddisk ลูกใหม่เข้าไปใช้งาน

สวัสดีครับวันนี้ Admin จะมาสอนวิธีการเพิ่ม Harddisk ลูกใหม่ให้ใช้งานได้

เรามาเริ่มวิธีการเพิ่ม Harddisk ลูกใหม่ให้ใช้งานได้ กันเลย

เตรียมฮาร์ดดิสลูกใหม่มาก่อนเลยจากนั้นต่อสาย Sata และสายจ่ายไฟให้เรียบร้อย เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เข้าไปที่ My Computer คลิกขวาแล้วเลือก Manage

ขั้นตอนการเพิ่ม Harddisk ลูกใหม่เข้าไปใช้งาน

2.เลือกที่ Disk Management จะสังเกตุได้ว่ามีดิสลูกใหม่ขึ้นมาแต่ยังไม่พร้อมใช้งานให้เรากด OK

ขั้นตอนการเพิ่ม Harddisk ลูกใหม่เข้าไปใช้งาน3.จากนั้นคลิกขวาที่ดิสลูกใหม่แล้วเลืออก New Simple Volume

4.กด Next

5.ขั้นตอนนี้เราจะเลือกเนื้อที่เราจะใช้ได้หรือพูดง่ายๆคือเราสามารถแบ่ง Drive ย่อยได้อีกจากดิสลูกนี้ ในตัวอย่างใช้ทั้งหมดให้กด Next

6.ขั้นตอนนี้จะให้เลือกว่าเป็น Drive ชื่ออะไรในตัวอย่างเลือก E แล้วกด Next

7.ขั้นตอนการ Format เพื่อให้เนื้อที่พร้อมใช้งานกด Next

8.ขั้นตอนนี้จะแจ้งว่าดิสสามารถพร้อมใช้งานแล้วกด Finish

9.เราลองเข้าที่ My Computer ดูจะมี Drive ที่เราสร้างไว้ตามขั้นตอน

ขั้นตอนการเพิ่ม Harddisk ลูกใหม่เข้าไปใช้งานAdmin หวังว่าขั้นตอนการเพิ่ม Harddisk ลูกใหม่เข้าไปใช้งาน จะมีประโยชน์กับทุกท่าน

รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์