งานส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 31-05-2564 พร้อมติดตั้งให้กับลูกค้า