ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ ให้ IT-Caspersky Co.,Ltd. ไอทีแคสเปอร์สกาย ดูแลการติดตั้ง Windows Server พร้อม Automatic Schedule Backup สำหรับ Server และ Nas เพื่อให้องค์กรคุณง่ายต่องานเก็บเอกสารและต้องการความเร็วในการทำงานได้อย่าง เต็มประสิทธิ์ภาพ